• Postiwyd 1 wythnos yn ôl
  • Pontypridd
  • Occassional

Tiwtor Cymraeg i Oedolion – Prifysgol De Cymru

Cyflog: £25.94 – £30.06 yr awr.

Achlysurol, cyflog fesul awr

Pontypridd

Dyddiad cau; 8 Mehefin 2018

Hanfodol

 

UNIVERSITY OF SOUTH WALES

PRIFYSGOL DE CYMRU

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Tiwtoriaid a delir fesul awr

Gradd E,  *£25.94 – £30.06 yr awr

*penodiad yn cael ei wneud i waelod y raddfa

Cyfnod Penodol

Prifysgol De Cymru

 

Tiwtor Cymraeg i Oedolion Cyflog: £25.94 – £30.06 yr awr.

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â [email protected] / 01443 483600.

Telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) fydd telerau ac amodau Prifysgol De Cymru.

Dyddiad cau: 08/06/18

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location