• Postiwyd 3 wythnos yn ôl
  • Cardiff
  • Parhaol

Swyddog Gweinyddol, Priodoldeb i Ymarfer – Cyngor y Gweithlu Addysg

Cyflog £19,240

Parhaol

Caerdydd

Dyddiad cau; 28 Mai 2018

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ddymunol

£19,240 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)  gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Gweinyddol yn darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i’r Tîm Priodoldeb i Ymarfer, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd a gwrandawiadau, ffeilio, copïo, derbyn a chyfleu negeseuon, cynorthwyo gydag archebion a chyfarfodydd clercio a gwrandawiadau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol a meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i weithio’n gywir ac yn meddu ar agwedd drefnus at waith.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

 

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 28 Mai 2018.

 

E-bostiwch [email protected] i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/gweithio-i-r-cyngor

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location