• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
  • Swansea
  • Parhaol

Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe

O £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus)

Parhaol

Abertawe

Dyddiad cau; 12 canol dydd 30 Ebrill

Hanfodol

 

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

 Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe

 Lleoliad y swydd:  Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Ty Tawe ac yn y gymuned.

 Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

 Oriau:  37 awr yr wythnos, oriau hyblyg.  Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch [email protected] am becyn cais.

 

 Dyddiad cau: 12.00 ar 30.04.18

 

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location