• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
  • Cardiff
  • Parhaol

Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol – Amgueddfa Cymru
Cyflog: (Gradd E) £24,523.91 – £31,143.17 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Parhaol, 35 awr y wythnos

Wedi ei leoli yn bennaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ond yn cefnogi holl safleoedd Amgueddfa Cymru Dyddiad cau; 21Mai 2018
Hanfodol

 

Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol

Wedi ei leoli yn un o’r safleoedd canlynol: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Cyflog: (Gradd E) £24,523.91 – £31,143.17 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol

Oriau: 35 awr y wythnos

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Er mwyn ymgeisio am y swyddi yma ewch i www.amgueddfa.cymru/swyddi

Dyddiad Cau: 21 Mai 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location