Sicrhawyr Ansawdd Allanol – Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Cymru)

Cyflog: Dyddiol (Cystadleuol)

Swydd Flynyddol  (bydd nifer y diwrnodau yn amrywio)

Cymru

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

 

Mae City & Guilds wedi ymuno â CBAC i fod yr unig ddarparwr cymwysterau a ariennir ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant- cymwysterau newydd o fis Medi 2019

Mae City & Guilds a CBAC bellach yn recriwtio Sicrhawyr Ansawdd Allanol i gefnogi a monitro’r safon y darperir y cymwysterau newydd hyn. Mae ein SAA yn darparu canllawiau, cefnogaeth ac arbenigedd cyfredol y diwydiant i’r canolfannau.  Byddwch yn cynnal perthnasau gwaith effeithiol gyda chanolfannau City & Guilds, gan gynllunio a monitro sicrwydd ansawdd yn unol â’n gofynion a’n polisïau cymwysterau.

Mae’r SAA yn cael eu cytundebu’n flynyddol ac nid ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan grŵp y City & Guilds, sy’n golygu fod hyn yn gyfle delfrydol i ddod yn SAA yn ychwanegol i’ch rôl/swydd bresennol.

Mae’r rôl hon yn brofiad heriol a buddiol ac yn gyfle gwych i ddefnyddio eich arbenigedd ar gyfer yr ardal y byddwch yn sicrhau ansawdd iddi. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl SAA, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein sydd ar gael ar wefan City & Guilds.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location