Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg)

£19,497 – £21,639

1 Swydd Parhaol, 1 Swydd Tymor penodol (2 flynedd)

Caerdydd

Dyddiad cau; 22 Hydref 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

 

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

 

Diben y swydd hon yw gwirio’r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cynhyrchu deunyddiau manwl gywir, o safon mewn modd amserol.

 

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: [email protected] neu 029 2026 5189

 

Dyddiad cau: 22 Hydref 2018

 

Disgrifiad Swydd

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location