• Posted 2 wythnos ago
  • Swansea
  • Parhaol

Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg (Prifysgol Abertawe)

£39,992 to £47,722

Abertawe

Dyddiad cau : 2 Medi 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

 

Rhif Swydd SD01524
Hysbysebu Adran Gwasanaethau Academaidd
Math o Gytundeb Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau 02-09-2018
Cyflog £39,992 to £47,722 per annum together with USS Pension benefits (http://https://www.uss.co.uk/)

 

Y disgwyliad arferol yw y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei benodi i’r isafswm o’r raddfa gyda chynyddiadau blynyddol ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau gwasanaeth chwe mis).

 

APM Grade 9.

Mae Gwasanaethau Academaidd yn darparu gwasanaethau proffesiynol o ansawdd uchel i fyfyrwyr, staff a rhanddeiliaid allanol ac yn falch o fod wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid Swyddfa’r Cabinet a bydd yn parhau i sicrhau gwasanaethau rhagorol drwy ymgysylltu, gweithio mewn partneriaeth ac arloesi.

 

Mae hon yn swydd newydd o fewn Gwasanaethau Academaidd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyfeirio strategaeth gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y Brifysgol a chefnogi cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg, gan ymgysylltu’n eang gyda phob Coleg ac Uned Gwasanaethau Proffesiynol. Byddwch yn cynghori ar ddulliau gweithredu o gyflawni gofynion cyfieithu ac yn rheoli’r tîm cyfieithu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i lefel gradd a chanddo/i brofiad proffesiynol o gyfieithu, yn dangos sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn dangos yn glir y gallu i arwain, rheoli a datblygu tîm. Dylech fod â phrofiad o ymrwymiad cryf i ymgysylltu â chwsmeriaid a gweithio i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a fframweithiau rheoleiddio.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adrian Novis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd trwy e-bost: [email protected]

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location