Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol)

£41,000 (pro rata)

Caerdydd

Parhaol, 24 awr yr wythnos

Dyddiad cau : 12yp 9 Hydref 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

 

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swydd gwag a ganlyn.

 

Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol)

 

Mae’r Pennaeth Datblygu yn gyfrifol am arwain ar gyflawni strategol a chyrraedd y targedau a bennwyd i sicrhau Unigolion Gwerth Net Uchel (HNWI) a rhoddion corfforaethol fel a nodir yn Strategaeth Codi Incwm y Cwmni.

 

Dyddiad Cau – 9 fed Hydref, 12pm
Cyfweliadau – Wythnos dechrau 22ain Hydref – Caerdydd

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg dilynwch y linc isod.

 

Disgrifiad Swydd

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location