Hyfforddwr Nofio Lefel 2

£10.65 – £11.98 yr awr

Rhan amser

Trefynwy

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Dyddiad cau: 21 Tachwedd 2018

 

DIBEN Y SWYDD:

 

Addysgu nofio a champau dŵr eraill i blant ac oedolion, i grwpiau ac unigolion yn unol â Fframwaith Dysgu Nofio Cymru.

 

Rydym yn edrych am aelodau tîm egnïol sy’n angerddol a brwdfrydig am nofio ac a all arddangos gwasanaeth ansawdd uchel gyda sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol.

 

 

Os ydych angen gwybodaeth bellach am y swydd hon cysylltwch â: Natalie Parfitt, Rheolwr Datblygu Nofio Ffôn: 07824461000

 

Dyddiad Cau:  Dydd Mercher 21/11/2018

 

Dylid nodi na allwn dderbyn CVs

 

Gellir llenwi ffurflenni cais ar-lein neu eu lawrlwytho o:

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/education/jobs-and-employment/how-to-apply-for-council-jobs/

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais papur wedi’i llenwi at y cyfeiriad dilynol:

Gwasanaethau Cyflogeion, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, CIL-Y-COED, NP26 9AN

 

Mae apwyntiad i’r swydd hon wedi’i eithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr a chynhelir Gwiriad Datgelu Estynedig.

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau gan bob adran o’r gymuned. Mae’r holl swyddi’n agored ar gyfer swydd-rannu os na nodir fel arall.

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithredu polisi Gweithle Di-fwg.

 

TEITL SWYDD:   Hyfforddydd Nofio Lefel 2

 

CYFEIRNOD:     Trefynwy LMLC009

 

GRADD:            BAND D            SCP 21 – SCP 25 £10.65 – £11.98 yr awr

 

ORIAU:            Amrywiol, rhwng 2-10 awr yr wythnos gyda’r nos a/neu ar benwythnosau

           

LLEOLIAD:         Canolfan Hamdden Trefynwy.

 

Disgrifiad swydd

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location