• Postiwyd 4 diwrnod yn ôl
  • Caerdydd
  • Cyfnod Mamolaeth

Swydd:  Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod                                                 mamolaeth)

(Ail hysbyseb)

Cytundeb:           9 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)

Cyflog:                  £23,613 – £27,285 yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad:               Caerdydd

Cefndir y swydd Gweithredydd Technegol

Mae S4C yn chwilio am Weithredydd Technegol (Ingest) dros gyfnod mamolaeth.  Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm Rheoli Cynnwys wrth sicrhau fod rhaglenni yn bodloni’r canllawiau darlledu cyfredol; adolygu’n dechnegol, llwytho a throsglwyddo cynnwys rhaglenni S4C ac adrodd ar faterion technegol a golygyddol sy’n codi o bryd i’w gilydd.

Byddwch yn meddu ar brofiad o weithio yn y maes darlledu – technegol, archif rhaglenni neu gynhyrchu rhaglenni.  Byddwch yn gallu trefnu a blaenoriaethu gwaith a gallu gweithio i derfynau amser tynn.

Ceisiadau

FFURFLEN GAIS

Dylid anfon ffurflenni cais erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd  Mawrth 20 Mawrth  2018 at [email protected] neu’r adran Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.  Nid ydym yn derbyn CV.

Cofiwch son am Swyddle wrth geisio.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Swyddle
Location