• Posted 5 diwrnod ago
  • Cardiff
  • Cytundeb Tymor Penodedig

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth (Y Brifysgol Agored)    

£19,305 – £21,585

Cytundeb dros dro tan 24 Rhagfyr 2019

Caerdydd

Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol

 

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o’r gymuned.

 

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â’n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff. Byddwch hefyd yn ymateb i geisiadau am wybodaeth sylfaenol am gyrsiau ac yn trefnu apwyntiadau cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyfarch cleientiaid ac ymwelwyr. Byddwch hefyd yn darparu cefnogaeth weinyddol benodol i’r tîm Strategaeth Allanol, sy’n cynnwys y timau Ehangu Mynediad ac Arloesi ac Ymgysylltu.

 

Bydd angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, bod yn hyderus mewn TG a rhoi sylw trylwyr i fanylion. Ni fyddwch yn cynhyrfu dan bwysau a byddwch yn gweithio’n dda ar eich menter eich hun yn ystod cyfnodau tawel.

 

Dyddiad Cau: Hanner dydd ar 20 Gorffennaf 2018
Dyddiad Cyfweliadau: TBA

 

Am wybodaeth fanwl a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais ewch i http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/support-services-assistant-14756#overlay-context=vacancies/support-services-assistant-14756

, ffoniwch Alison Deering, Uwch Gynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth ar 029 2047 1019, e-bostiwch

[email protected] neu ysgrifennwch at Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Stryd y Tolldy, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location