Cynorthwyydd Cymorth Busnes

£17,850

Parhaol

Caerdydd

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2018

 

Dyma gyfle gwych i berson talentog a threfnus, sydd yn gweithio yn dda mewn tîm, i ddod i ymuno a thîm y sefydliad.

 

Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Cefnogi Busnes i’n tîm amryddawn. Bydd y swydd yma yn hollbwysig wrth helpu i dyfu’r sefydliad cymunedol fel ein bod yn gallu tyfu yn bellach y nifer o grantiau sydd yn cael eu dosbarthu i grwpiau cymunedol yng Nghymru.

 

Os ydych yn hoff o sialens, ac eisio swydd sydd yn gwneud gwahaniaeth, dewch i gysylltiad.

 

Mi allwn gynnig cyflog cystadleuol, 25 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc a thri diwrnod ychwanegol o wyliau Nadolig.

 

I geisio am y swydd, ysgrifennwch lythyr i gyflwyno eich hun gan ddisgrifio sut yr ydych yn cwrdd â gofynion y swydd, a CV, a’i yrru i [email protected]

 

Disgrifiad swydd

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location