• Postiwyd 1 mis yn ôl
  • Caerdydd
  • Parhaol

Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata Digidol (Dwyieithog)

Contract:  Parhaol amser llawn
Cyflog:  £ 20k y flwyddyn
(gyda telerau a buddiannau gwaith da)
Lleoliad:  Tongwynlais, Caerdydd

 

Cefndir Swydd Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata Digidol (Dwyieithog)

Rôl newydd gyffrous i unigolyn uchelgeisiol, sy’n edrych i weithio ym maes cyfathrebu a marchnata digidol.

Creuwyd y rôl yma o fewn y tîm Materion Allanol, i ganolbwyntio ar cynyddu presenoldeb y sefydliad ar lwyfannau digidol dwyieithog ac i ddylanwadu er budd y sector addysg ôl-16 yng Nghymru. Fydd y rôl cyfathrebu a marchnata digidol yn un amrywiol a heriol ac rydym yn chwilio am unigolyn sy’n medru meddwl yn greadigol ac yn barod am her.

Yn atebol i’r Cyfarwyddwr Materion Allanol, byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu cynnwys ymgysylltu ar gyfer cynulleidfa amrywiol, is-olygu, dosbarthu diweddariadau digidol a chefnogi datblygiad deunyddiau brand digidol.
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal dwyieithog sy’n credu y gall pobl o gefndiroedd gwahanol ddod : syniadau, meddwl a dulliau newydd sy’n gwneud y ffordd yr ydym yn gweithio’n fwy effeithiol ac effeithlon.

Sut i wneud cais?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno :’n tîm cyfeillgar o weithwyr proffesiynol, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein www.collegeswales.ac.uk ac e-bostiwch [email protected]

 

Pecyn 1

Pecyn 2

 

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Swyddle
Location