• Posted 2 wythnos ago
  • Cardiff
  • Parhaol

Cyfarwyddwr Cyngor Ar Bopeth Cymru

£66,996

Caerdydd

Parhaol

Dyddiad cau : 30 Awst 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

 

Cyngor ar Bopeth Cymru yn cyflawni ei genhadaeth i ddarparu cymorth, arweinyddiaeth a llais dylanwadol o’r radd flaenaf ar gyfer Cyngor ar Bopeth a’i rwydwaith yng Nghymru; a bydd yn trosi’r genhadaeth i fod yn realiti gweithredol.

 

Gan weithredu fel llysgennad y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yng Nghymru, ac ar draws ystod amrywiol o randdeiliaid mewnol ac allanol, byddwch yn canolbwyntio’n arbennig ar y perthnasoedd hanfodol sydd gennym gyda’n cyllidwyr presennol a’n darpar gyllidwyr.

 

Bydd yn llawn mor bwysig eich bod yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cynnal ac yn datblygu ymagwedd dwy wlad a dwyieithog ymhellach, gan gydweithio â chyfarwyddwyr gweithredol ac uwch arweinwyr ar draws y sefydliad er mwyn sicrhau ymagweddau cynhwysol a rhagweithiol tuag at ddatblygiadau strategol Cymru.

 

Disgwyliwn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn ei swydd yn gynnar yn 2019.

 

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol ar ein tudalen recriwtio (linc isod).

 

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim, annibynnol a diduedd i helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi helpu dros 2.5 miliwn o bobl i ddatrys dros 6.2 miliwn o broblemau. Mae ein rhwydwaith cenedlaethol yn darparu gwasanaethau o dros 3,000 o leoliadau yng Nghymru a Lloegr. Yn 2015, fe wnaethom ni ennill Elusen y Flwyddyn y Charity Times am ein gwaith.

Nawr rydym am wneud hyd yn oed yn fwy.

 

Mae Cyngor ar Bopeth yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio achosion o wahaniaethu. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Croesawn geisiadau gan bobl anabl a phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn arbennig, gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn derbyn ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg hefyd.

 

Dyddiad dros dro ar gyfer y cyfweliad panel cyntaf:12 Medi 2018, lleoliad i’w gadarnhau

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location