• Postiwyd 3 wythnos yn ôl
  • Llandudno
  • Parhaol

Swydd: Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Cyflog:   £75,000 – £80,000

Contract:  Parhaol

Dyddiad Cau:   26 Mawrth 2018

Y math o Berson hoffwn weld fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

I fod ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nesaf byddwch yn gyfrifydd cymwys wedi cael profiad eang o heriau cyllidol a chyda ddiddordeb mewn meysydd arbenigol fel rheoli trysorlys. Bydd eich meddwl strategol yn cyd-fynd :’ch ffordd bragmataidd o weithio, yn eich galluogi i weithio yn effeithiol gyflym ac i gyflawni yn y rôl.

Bydd eich capasiti personol i gael y gorau allan o bortffolio cymysg, sy’n cynnwys Cyllid, AD, TGCh, rheoli cytundebau, ac elfennau o lywodraethiant yn sicrhau eich bod yn sefyll allan fel ymgeisydd sydd am ddringo. Bydd eich ymrwymiad i dwf proffesiynol yn fodel rôl i’r rhai y byddwch yn eu harwain ac yn sicrhau bod diwylliant o welliant parhaus yn norm.

P’un ai os yw hon yn swydd Cyfarwyddwr gyntaf i chi, neu os ydych wedi eich profi eisoes ar y lefel hon : mae eich uchelgais i sicrhau canlyniadau cadarnhaol a pherfformiad uchel yn fwy pwysig. Byddwch yn deal gwerth arwain gyda deallusrwydd emosiynol ac yn cael eich denu at y rôl hon oherwydd ein gwerthoedd ni, ein tîm ymroddgar a’n pwrpas cymdeithasol sydd mor bwysig i bob dim a wnawn.

Ceisiadau

Os ydych yn chwilfrydig ac yn awyddus i ddysgu mwy, cewch fynediad at fanylion llawn y rôl a’n proffil ni fel sefydliad trwy’r pecyn ymgeisio yn
http://www.campbelltickell.com/jobs

Am sgwrs anffurfiol gyda’n hymgynghorwyr recriwtio, Campbell Tickell, cysylltwch gyda’u hymgynghorydd arweiniol Mark Glinwood ar 07944-411484.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Mawrth 2018 am hanner dydd

Tai Gogledd Cymru
Location