• Posted 2 wythnos ago
  • Newtown
  • Parhaol

Cydlynydd Ymgysylltu (Marchnata)
Llawn Amser
23,000 – £25,00y flwyddyn
Y Drenewydd (Canolbarth Cymru)

 

Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu (Marchnata) yn cefnogi’r Rheolwr Hyb wrth gydlynu rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr a datblygu perthnasau rhanddeiliaid yn y gymuned gyda chleientiaid, darparwyr cefnogaeth busnes a phartneriaid, yn y sectorau preifat yn ogystal a chyhoedddus.

Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu (Marchnata) yn hyrwyddo’r Hyb a’i gymuned trwy ystod amrywiol o weithgareddau marchnata i ateb amcanion marchnata sy’n cefnogi cynllun busnes yr Hyb Entrepreneuriaeth. Mae’r rôl yn darparu swyddogaeth farchnata effeithiol sy’n denu ac yn ymgysylltu a chleientiaid, rhanddeiliaid a trefnu a chydlynu digwyddiadau cymuned yr Hyb.

Mae’r rôl yn cysylltu i dîm marchnata Busnes mewn Ffocws ar gyfer cefnogaeth farchnata ychwanegol.

Cysylltwch : Swyddle i ganfod mwy ac i geisio (029 2030 2182)

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Swyddle
Location