• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
  • Cwmbran
  • Parhaol

Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu’r Heddlu (Heddlu Gwent)

Lleoliad:             Cwmbran

Cyflog:                £17,943 – £24,030* (Ystod Cychwynnol)

Oriau:                   37 awr yr wythnos**

Contract:           Parhaol

Dyddiad Cau: canol dydd, 21 Mehefin 2018

Rydym yn edrych am aelod newydd o’r tîm i ddarparu gwasanaeth cyswllt cyntaf mewn perthynas i recordio troseddau a digwyddiadau.
Rydym yn cynnal noson agored ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig, rhwng 6-7pm ar Nos Lun y 18fed o Fehefin, 2018 ym mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2XJ. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, dewch i’r noson agored. Os ydych yn bwriadu dod, gofrestrwch os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost at [email protected] erbyn hanner dydd ar y 15fed o Fehefin 2018.

 

Ceisiadau
 
Os ydych yn siarad Cymraeg ac â diddordeb mewn dysgu mwy, cysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth neu Joanne Glastonbury-Watkins (Dirprwy Bennaeth, Ystafell Gyfathrebu’r Heddlu) ar 01633 838111 neu [email protected]
* Mae hyn yn golygu y byddwch yn dechrau ar £17,943 sy’n denu lwfans o 20% am weithio sifftiau 24/7, felly £21,531 (yn ogystal ag oddeutu £2,562 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos) pan fyddwch yn gweithio sifftiau. Pan fyddwch yn hollol gymwys yn nhri maes y rôl, bydd eich cyflog yn £26,398 o leiaf sy’n cynnwys eich lwfans sifft o 20% (yn ogystal ag oddeutu £3,141 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos).
*Mae’r system sifftiau yn system lle rydych yn gweithio 6 diwrnod ac i ffwrdd am 4 diwrnod wedi hynny.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location