Gwasanaethau

Hysbysebu Swyddi

Hysbysebu Swyddi HYSBYSEBU SWYDDI GYDA SWYDDLE Rydym yn dadansoddi pob hysbyseb swydd a’u teilwra i’r ymgyrch fel sy’n addas er mwyn sicrhau’r nifer uchaf posib o geisiadau. Mae ein hysbysebu wedi ei dargedi at unigolion perthnasol, cymwysiedig sy’n siarad [...]

Gweithwyr Dros Dro

Y Broblem Efallai eich bod yn ei gweld hi’n anodd i gyflogi Cymry Cymraeg oherwydd nad ydych yn siarad Cymraeg, oherwydd nad ydych yn ‘nabod unrhyw un sy’n siarad Cymraeg neu oherwydd nad ydych yn ‘nabod siaradwyr Cymraeg yn […]

Recriwtio Parhaol

Recriwtio Parhaol a Chontract Oes angen staff Cymraeg eu hiaith arnoch? Mae Swyddle yn darparu gwasanaethau recriwtio a busnes dwyieithog arbenigol.  Ein prif nod yw eich galluogi i ennill mantais fasnachol, cyfalaf cymdeithasol a manteisio ar y farchnad ddwyieithog, […]

Share