Gwasanaethau

Hysbysebu Swyddi

Hysbysebu Swyddi HYSBYSEBU SWYDDI GYDA SWYDDLE Mae Swyddle’n wefan uchel ei barch ymysg ymgeiswyr am swyddi dwyieithog ac mae ein gweithgareddau cyfathrebu yn ein caniatáu i fod yn weithgar wrth ddenu cynulleidfa o siaradwyr Cymraeg sy’n chwilio am waith, ledled [...]

Gweithwyr Dros Dro

Y Broblem Efallai eich bod yn ei gweld hi’n anodd i gyflogi Cymry Cymraeg oherwydd nad ydych yn siarad Cymraeg, oherwydd nad ydych yn ‘nabod unrhyw un sy’n siarad Cymraeg neu oherwydd nad ydych yn ‘nabod siaradwyr Cymraeg yn […]

Recriwtio Parhaol

Recriwtio Parhaol a Chontract Oes angen staff Cymraeg eu hiaith arnoch? Mae Swyddle yn darparu gwasanaethau recriwtio a busnes dwyieithog arbenigol.  Ein prif nod yw eich galluogi i ennill mantais fasnachol, cyfalaf cymdeithasol a manteisio ar y farchnad ddwyieithog, […]

Share