Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Cyflog:          £25,506 – £30,786.74 yn unol â phrofiad (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod                         gyflog)
Cytundeb:     9 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)
Oriau:            Llawn amser
Lleoliad:        Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin neu S4C Caernarfon

Cefndir y Swydd Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o adeiladu a datblygu perthnasau allweddol. Mae profiad o weithio’n llwyddiannus ar ymgyrchoedd hyrwyddo mewn Cymraeg gywir hygyrch yn hanfodol.

Ceisiadau

Cewch hyd i’r Disgrifiad Swydd a ffurflen gais YMA 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 28 Chwefror 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

Location