• Postiwyd 6 diwrnod yn ôl
  • Caerdydd
  • Dros Dro

Swyddog Data

Lleoliad:              Caerdydd

Contract:             Dros Dro

Cyflog:                  £8.45 yr awr

Cenfdir i’r Swydd Swyddog Data

Rydym yn chwilio am Swyddog Data gyda llygad craff, i ymumo a thîm Cwsllt Cwsmer gydag un o’n cleientiaied ar sail dros dro.

Bydd y swyddi ymy yn darparu gwaith cefnogi casglu data allweddol mewn cyd-destun cyflym, wedi ei arwain gan ddata, gan sicrhau fod adroddiadau sy’n seiliedig ar waith ymchwil yn cael eu cynhyrchu’n gywir ac yn brydlon.

Bydd gofyn I chi ymgymryd â gweithgareddau ymchwil wedi;u strwythuro ar gyfer gwahanol gleientiaid, ar draws nifer o bynciau a sectorau.

Beth fyddwn yn ei ddisgwyl gennych chi?

Mae’n hanfodol eich bod yn defnyddio eich enter eich hun a gweithio’n annibynnol ac chydweithio o fewn tîm, tra’n gweithredu systemau mewnol.

Mae’n hanfodol bod gwybodaeth weithredol gryf gennych o ran Microsoft Office, yn enwedig Excel, a sgiliau allweddell cryf sy’n caniatau I chi weithio’n gyflym a chywir wrth recordio/drosglwyddo data.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arddangos sgiliau cyfathrebu cryf, yn ysgrifenedig ac ar lafar gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol dros y ffôn yn ogystal ag ebost.

Bydd profiad balenorol o weitho mewn awyrgylch waith prysur, wedi ei yrru gan ddata a phrofiad o raddnodi yn ddymunol – serch hynnny bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu

Mae’r gallu I siarad ag ysgrifennu yn rhugl yn Gymraeg yn hanfodol.

Ceisiadau

Am sgwrs bellach a manylion ceisio, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu ebostiwch post@swyddle.cymru

 

Location