Swydd:   Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Lleoliad:                Cymru gyfan

Cytundeb:             Achlysurol

Cyflog:                  £9 yr awr + tâl gwyliau a threuliau

Wedi ystyried gweithio ym maes ymchwil y farchnad?

Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil i’r farchnad a chymdeithasol blaenllaw Cymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Byddwch yn gweithio ar ystod eang o arolygon diddorol ac amrywiol ar gyfer cleientiaid megis cyrff llywodraethol, sefydliadau cyhoeddus a busnesau mawr, yn cael gwybod beth yw barn y cyhoedd am wahanol bynciau er mwyn helpu’r cleientiaid hyn i ddatblygu polisïau neu gynnyrch, asesu effeithiolrwydd eu dulliau hysbysebu a chyfathrebu a mesur bodlonrwydd cwsmer.

Rhoddir y gwaith ar sail aseiniad felly mae’r oriau’n hyblyg ac mae modd teilwra’r gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill, ar yr amod y caiff ei gwblhau erbyn y terfyn amser. Bydd y swydd yn cynnwys cynnal cyfweliadau o ddrws i ddrws, ar y stryd ac mewn safleoedd neu leoliadau penodol. Nid yw’n ymwneud â gwerthu o gwbl – mae Beaufort yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad a bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn gwbl unol â Chod Ymddygiad moesegol MRS.

Rhoddir hyfforddiant llawn os nad oes gennych brofiad blaenorol ond rhaid meddu sgiliau cyfathrebu da, bod â defnydd o gerbyd a mwynhau cyfarfod pobl. Cyflog cystadleuol ac oriau hyblyg.

Ceisiadau – YMA

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag vacancies@beaufortresearch.co.uk

I wneud eich cais am y swydd gellir cwblhau’r ffurflen gais isod:

Beaufort Research
Location