• Postiwyd 3 wythnos yn ôl
  • Anywhere
  • Llawn amser

Teitl y swydd: Rheolwr Cymwysterau

Cyflogwr:                  Cymwysterau Cymru

Lleoliad:                    Casnewydd

Contract:                   Parhaol, llawn-amser.

Cyflog:                       £37,600 – £44,950 y flwyddyn

Oriau gwaith:              37 awr

Dyddiad cau:             21 Chwefror 2018 – hanner dydd

Cefndir Cymwysterau Cymru

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.   Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein strwythur sefydliadol yn seiliedig ar dair Cyfarwyddiaeth (Rheoleiddio, Polisi ac Ymchwil a Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol – er rydym hefyd yn gwneud gwaith trawsbynciol mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

Cefndir y Swydd Rheolwr Cymwysterau

Caiff y penodiad hwn ei wneud i’r tîm Monitro a Chydymffurfio i ddechrau, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar weithgarwch monitro a chydymffurfio corff dyfarnu a chymwysterau allweddol.

Mae’r tîm Monitro a Chydymffurfio, sy’n gweithio gydag arbenigwyr o bryd i’w gilydd, yn adolygu gwaith y cyrff dyfarnu a’r cymwysterau y maent yn eu darparu, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddio – a chymryd camau lle nodir nad ydynt yn cydymffurfio.

Ceisiadau

DOGFENNAU CEISIO

Cyswllt: recruitment@qualificationswales.org

Cynhelir cyfweliadau ar 13 & 14 Mawrth 2018

Cofiwch son am Swyddle wrth geisio

 

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location