• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
  • Caerdydd
  • Cytundeb Tymor Penodedig

Swydd Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod mamolaeth)

Cytundeb:           6 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod                                   mamolaeth)

Cyflog:                 £23,613 – £27,285 yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad:               Caerdydd

Dyddiad Cau:       27 Chwefror 2018

Cefndir Swydd Gweithredydd Technegol

Mae S4C yn chwilio am Weithredydd Technegol (Ingest). Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm Rheoli Cynnwys wrth sicrhau fod rhaglenni yn bodloni’r canllawiau darlledu cyfredol; adolygu’n dechnegol, llwytho a throsglwyddo cynnwys rhaglenni S4C ac adrodd ar faterion technegol a golygyddol sy’n codi o bryd i’w gilydd.

Byddwch yn meddu ar brofiad o weithio yn y maes darlledu – technegol, archif rhaglenni neu gynhyrchu rhaglenni. Byddwch yn gallu trefnu a blaenoriaethu gwaith a gallu gweithio i derfynau amser tynn. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ceisiadau

Dylid anfon ffurflenni cais erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r adran Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

S4C
Location