• Postiwyd 7 diwrnod yn ôl
  • Caerdydd
  • Parhaol

Swydd:  rheolwr Caffi a Siop ar Benwythnosau

Cyflog:          £9.75 yr awr

Oriau:           13 yr wythnos Sadwrn & Sul 9.30AM – 4.30PM

Lleoliad:        Caerdydd

Contract:       Parhaol

Disgrifiad o’r Swydd

Bydd y swydd yn gofyn i rhywun gyda’r gallu i oruchwilio y busnes arlwyo ond bydd hefyd gofyn i gefnogi gwaith mewn siop fach hefyd.

Beth fyddwn angen gennych chi?

Bydd angen i chi feddu ar Dystysgrif Hylendid Bwyd, gwybodaeth o iechyd a diogelwch, ac wedi eich hyfforddi fel Barista

Bydd hefyd gennych brofiad o wasanaeth bwyd, paratoi bwyd (bwyd caffi sylfaenol megis brechdannau, paninis, tatws drwy’u crwyn, a saladau) a thrin a thrafod arian parod/gweithredu til.

Mae’r café wedi’i leoli mewn man cyhoeddus ac yn ymgorffori siop fach, felly’n ddelfrydol byd angen rywfaint o wybodaeth o werthu nwydday, a bydd hwn yn rhan bwysig o’r swydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Ceisiadau

Am sgwrs bellach a manylion ceisio, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu ebostiwch post@swyddle.cymru

Am fanylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut I geisio, ewch i dudalennau swyddi gwefan Swyddle

Location