Tanysgrifwch i'n rhestr bostio

Eich Enw (gofynnol)

Eich Ebost (gofynnol)

CROESO I SWYDDLE

  • Lanlwytho eich CV ar gyfer swyddi Cymraeg
  • Hysbysebu swydd/swyddi lle mae’r Gymraeg yn hanfodol neu fanteisiol iawn
  • Gwasanaethau busnes dwyieithog

Cyflogwyr 

Mae Swyddle yn cynnig i gyflogwyr rhwydwaith eang o adnoddau i’ch galluogi i ddod o hyd i’r ymgeisydd dwyieithog mwyaf addas ar gyfer eich sefydliad ac mewn modd cost-effeithiol.

Ymgeiswyr

Os oes diddordeb gyda chi i chwilio am gyfleoedd i ennill bywoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu i gael cyfle i ddatblygu eich hyder a’ch gallu yn y Gymraeg yn eich bywyd proffesiynol, mae Swyddle yma i’ch helpu.

Drwy lanlwytho eich CV byddwch yn medru chwilio a cheisio am unrhyw swydd ar ein gwefan. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i gyflogwyr ar gyfer swyddi addas.

Gallwch hefyd gofrestru am gyflogaeth dros dro, sy’n ddeiwisiol a bydd cyfweliad wyneb yn wyneb yn rhan o’r broses hwn.

Newyddion

Twitter


RT @Swyddi_PrifAber: Ydych chi wedi gweld ein swyddi gwag diweddaraf? Am fwy o wybodaeth ewch i: https://t.co/CxyJ8bZ763 #SwyddiAber #Swydd

RT @AwyrAgored: Unrhyw siaradwyr Cymraeg â diddordeb? Swydd ffantastig mewn adran gyffroes sydd yn parhau i ddatblygu. #swyddi #Cymraeg #Aw

RT @CynulliadCymru: #SwyddiCynulliad #SwyddiCaerdydd Peiriannydd Maes TGCh (Gogledd Cymru) 10.00 8 Mawrth 2017 https://t.co/DX6VoRxjTC